Pie Bake Off Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một thử thách rất ngọt ngào, bởi vì nó là về việc tạo ra một chiếc bánh từ đầu, lựa chọn nguyên liệu một cách khôn ngoan, cắt chúng thành từng miếng và đặt chúng theo thứ tự chính xác để hương vị của chúng dần dần đi vào vị giác của bạn. Nhưng nó không đáng để tiến hành theo bất kỳ cách nào, đặt tất cả sự chú ý và tài năng của bạn, sau đó một bồi thẩm đoàn đòi hỏi sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn với ghi chú.