Pie Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kỹ năng của bạn như bánh bình. Đối với những cửa sổ sẽ dính ra người tốt và người xấu. Thứ hai sẽ dễ dàng nhận biết. Ném bánh của bạn chống lại các nhân vật phản diện, nhưng phải cẩn thận không cho phép bạn thoát khỏi bất kỳ và quan trọng hơn, cố gắng không thành công khi đối mặt với những người không xứng đáng với nó.