Pick a Lock

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong game cường độ cao này, bạn phải đạt được mở khóa bằng cách nhấn vào khi thanh đạt đến số lượng tương ứng. Càng ngày số lượng lớn hơn và khó khăn sẽ được. Rất thú vị!.