Piano Tiles Reflex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sẵn sàng nhấn phím? Trong trò chơi này, bạn sẽ có ba cách khác nhau để có thời gian tạo ra các nốt nhạc. Nhấn các phím đen trên bảng trong một thời gian nhất định để làm cho chúng biến mất hoặc để xem bạn có thể nhấn bao nhiêu trước khi đồng hồ bấm giờ kết thúc.