Physics Drop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trải nghiệm vật lý cơ bản với trò chơi này, trong đó một quả bóng phải nhập một khối lập phương. Để đạt được điều này, bạn phải vẽ một con đường. Nhưng ở tất cả các lần bạn sẽ phải đưa vào tài khoản mức độ nghiêm trọng, bởi vì tùy thuộc vào cách bạn làm điều đó có thể là đồng minh của bạn hoặc kẻ thù lớn nhất của bạn.