Phineas and Ferb : Replay Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz đã tạo ra một cỗ máy thời gian khủng khiếp, trong đó Phineas và Ferb bị kết án lặp đi lặp lại những thách thức khác nhau, và sẽ không rời bỏ chúng cho đến khi họ xoay sở để hoàn thành chúng đúng cách. Tham gia Đặc vụ P và giúp các nhân vật chính của chúng ta thoát khỏi vòng lặp tạm thời đáng sợ có tù nhân.