Phineas and Ferb: Agent P Rebel Spy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặc vụ P, xuất hiện từ vũ trụ Phineas và Ferb, bước vào vũ trụ Star Wars để tham quan Ngôi sao chết với một chức năng duy nhất: giải phóng các đặc vụ tù nhân khỏi nhà tù carbon của họ. Để làm điều này, anh ta sẽ phải chạy, nhảy, trượt và lấy vũ khí của những người lính mà anh ta phải loại bỏ nếu anh ta không muốn thất bại trong nhiệm vụ của mình.