Phase 10

Đang tải trò chơi...
Trong trò chơi này, mỗi cấp độ có một mục tiêu mà bạn phải hoàn thành. Đặt thẻ của bạn và loại bỏ thẻ bạn không cần. Khi anh ta chạm vào bạn một lần nữa, bạn có thể chọn một thẻ từ đống bỏ hoặc đống trộm. Mục tiêu của bạn là làm trống thẻ của bạn trước khi đối thủ làm. Hãy cẩn thận, mỗi lần tiêu thụ năm điểm năng lượng.