PewDiePie's Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thú vị về thẩm mỹ retro này, bạn là một nhà thám hiểm phải trải qua một loạt các màn hình xoắn, mỗi màn hình phức tạp và dữ dội hơn, để giải thoát ba người bạn đã bị bắt và giam trong các tế bào. Ngoài việc thực hiện nhiều bước nhảy, bạn cũng sẽ buộc phải suy nghĩ và sử dụng logic trước khi thực hiện mỗi bước mới.