Pet Pop Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi trò chơi miễn phí trận mát 3 này! Phù hợp với mèo, thỏ và con gấu để có được điểm và kiếm được tiền xu. Lưu các con vật nuôi và giúp bạn tiến bộ thông qua các cấp độ khác nhau với quyền hạn tuyệt vời.