Pet Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này bạn có một số khuôn mặt của vật nuôi đẹp. Nhưng có lẽ họ quá nhiều và bạn phải tạo không gian. Thu thập những người bình đẳng, ngay cả khi họ nằm ngửa và xem họ biến mất để tạo ra một loạt các động vật có lông và mỉm cười nhiều hơn.