Perfect Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này đòi hỏi bước nhảy hoàn hảo. Chọn thời điểm mà các đường tròn mở cổng thông tin cùng màu của bạn. Cả đầu ra và đầu vào. Và đừng nghĩ nhiều về nó, bởi vì những bức tường xung quanh bạn đang dần đóng lại. Một trò chơi dành cho những người có thần kinh thép và kỹ năng phi thường.