Pepsi Pinball

Đang tải trò chơi...
Một trò chơi của Pinball đặt ở phương Tây. Nhận được vào Saloon bằng cách loại bỏ những người lạ và do đó bạn sẽ chơi Arkanoid và nhận được điểm số điểm.