Peppa Pig: Find the Differences

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy một minh họa tuyệt đẹp về Peppa Pig dành một khoảng thời gian khó quên với bạn bè? Vâng, xem hai chính xác như nhau. Nhưng họ có thực sự là một bản sao của nhau? Vâng, không có sự khác biệt. Nhỏ và tinh tế, nhưng có. Và bạn phải tìm tất cả, nhưng hãy cẩn thận rằng đồng hồ chạy và bạn không có cả ngày để đạt được nó.