Penguin Match 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cộng đồng này có dân số chim cánh cụt. Một số được xếp chồng lên nhau vào nhau mà không cần chỗ để thở. Điều tốt nhất để làm là mang lại cho họ với nhau trong threes và gửi chúng vào một vùng sinh sống nơi tạo ra một cộng đồng khác phát triển mạnh. Nhưng cho điều này, trước tiên bạn phải xác định vị trí những ai là bình đẳng và hình thức dứa với họ.