Penguin Diner 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng nhà hàng nổi tiếng nhất ở Nam Cực, cách đặt chúng trên bàn, chỉ đặt hàng của bạn và phục vụ họ những gì họ yêu cầu.