Penguin Cafe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở nơi này, chim cánh cụt đến mỗi sáng để uống cà phê hoặc đồ ăn nhẹ. Bạn là người phục vụ, trượt xuống băng, phải tham dự tất cả bọn họ, nhận lệnh và phục vụ những gì họ yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhận tích lũy số tiền thắng mà trò chơi yêu cầu trong mỗi trò chơi.