Penalty Fever 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

World Cup này được quyết định trên chấm phạt đền. Cạnh tranh với các lựa chọn bạn thích ghi tất cả các mục tiêu và ngăn chặn đối thủ của bạn.