Pen Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thích vẽ không? Trong trò chơi này, bạn phải sử dụng một điểm đánh dấu và làm theo một dòng được đánh dấu trước đó cho đến khi kết thúc. Vấn đề là mực đang lãng phí rất nhanh, vì vậy bạn sẽ phải nạp tiền khi bạn đi. Bạn càng vẽ nhiều đường thì càng có nhiều ngôi sao và điểm số càng cao.