Pen Run 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thích vẽ không? Trong trò chơi này, bạn phải sử dụng một điểm đánh dấu và theo một dòng được đánh dấu trước đó cho đến khi kết thúc. Vấn đề là mực được sử dụng rất nhanh, vì vậy bạn sẽ phải sạc lại khi bạn đi. Bạn vẽ càng nhiều đường, càng nhiều ngôi sao và điểm càng cao.