Pen Pineapple Five Nights at Freddy's

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một giao hàng qua việc phát hành các bút chống lại các loại trái cây ngang bướng và lo lắng. Sự khác biệt lần này là bầu không khí đáng sợ của nó. Bây giờ các loại trái cây cũng có ngà. Nhưng nếu không, nó là kinh doanh như bình thường: ném bút và cố gắng để đạt các mục tiêu di chuyển.