Peal - Blocky Dolphin Tale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn bè và gia đình của cá heo Peal đã bị bắt và nhốt trong lồng. Người bạn tốt của chúng ta sẽ phải đi du lịch biển để tránh mọi nguy hiểm và mở tất cả các loại hộp chứa đầy "vật phẩm" để có được bản phát hành của họ. Một cuộc phiêu lưu dưới nước rất thú vị.