Patchworkz!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành câu đố uống dưới cùng của các bản vá lỗi phù hợp với từng vùng, kéo và thả chúng vào vị trí. Ít thời gian hơn để hoàn thành buổi tối nhiều điểm hơn bạn nhận được.