Pastry Passion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thấy niềm đam mê của bạn cho bánh ngon trong trò chơi này, nơi bạn phải phù hợp với ba hoặc nhiều thành phần cho các đầu bếp chuẩn bị một số bánh ngon với các thành phần cần thiết.