Party Hair Monster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có nơi bạn nhìn thấy con quái vật của quái vật cô gái cao là snooty nhất. Vâng, họ đi ra vào ban đêm để hù dọa con người, nhưng trước khi chọn kiểu tóc tốt. cô gái ma cà rồng này cần sự ủng hộ quý báu của bạn cho vết cắt, lược và bịnh ghe tóc của họ một cách tốt nhất mà bạn biết. Và không có nghi ngờ nó sẽ được nhiều. Nhưng hãy cẩn thận bạn không cắn.