Party At Auradon Prep

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con cháu tham gia lực lượng để tổ chức một bữa tiệc lớn. Carlos phục vụ. Evie chọn trang phục. Jay chụp ảnh tự sướng xử lý các cabin. Và bạn?. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả mọi thứ chạy rất tốt và khách thưởng thức như điên.