Particolo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với phong trào tối thiểu có thể, bạn phải đảm bảo rằng tất cả các hạt của cầu chì bảng thành một và cùng một màu sắc. Sử dụng trí thông minh và nhiều màu sắc phong phú làm cho bạn.