Parkour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy qua các đường phố của thành phố nhảy và trở ngại dodging để thu thập các lon sơn mà không bị bắt bởi cảnh sát.