Parking Logic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hầu hết các trò chơi trong một bãi đậu xe là về việc đỗ xe của bạn. Nhưng cái này, xoay quanh ngược lại: Thoát khỏi bãi đậu xe. Và có vẻ như một lời nói dối, nhưng nó cũng có những khó khăn. Đặc biệt nếu bạn gặp phải một số ít xe ô tô ngăn cản bạn tiến hành. Di chuyển chúng theo đúng thứ tự và có được để tạo một lối thoát.