Parking Fury 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

công viên giận dữ đã khen. Chọn chiếc xe mà bạn thích, snook unceremoniously. Qua thành phố tìm kiếm một nơi để công viên, nó phải là tài năng. Sau đó, ông bắt đầu một lần nữa, đánh cắp một chiếc xe khác và công viên nó. Nhưng hãy cẩn thận, cảnh sát theo dõi bạn.