Parking Fury 3D: Night Thief

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tên trộm trong đêm với một nhiệm vụ, ăn cắp xe hơi và cung cấp cho họ đến người nhận. Một công việc dễ dàng nếu không có sự hiện diện liên tục của xe cảnh sát sẽ theo dõi chuyển động của bạn. Đừng gây sự nghi ngờ và trên hết, đừng estrelles một chiếc xe cảnh sát hoặc bạn sẽ gặp rắc rối.