Parking Fury 3D : Bounty Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một gangster ở giữa Chicago, người lái một chiếc xe của thời gian với hai mục đích, một mặt để đậu một cách chính xác nơi mà các trò chơi cho thấy bạn và mặt khác để ngăn chặn cảnh sát bắt bạn. Đi du lịch thành phố và đỗ xe cẩn thận và không va chạm với bất kỳ vật thể hoặc xe hơi nào.