Park a Lot 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này bạn là một chàng trai có chức năng là để đậu xe của người sử dụng mà bạn yêu cầu, và sau đó trả lại trong tình trạng hoàn hảo. Hãy coi chừng căng thẳng, đó là không tốt.