Paradox Soul

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Iceland năm 1987, trong một phòng thí nghiệm đã thoát khỏi một loạt các sinh vật đột biến. Bạn phải khám phá những căn phòng cho các hạng mục hữu ích và chiến đấu với những con quái vật có sẵn, bạn gặp phải vũ khí. Tất cả với một thẩm mỹ retro nơi có nhiều pixel và nhiều niềm vui.