PaperRacer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi xe máy và ô tô phải được thử nghiệm trong các tình huống và tình huống cực đoan, với các vòng, nhảy và nguy hiểm. Nghe có vẻ như một cái gì đó đã được nhìn thấy, nhưng không phải với đồ họa và phát triển như bản gốc như ở đây, đồ họa trông giống như bản phác thảo được làm bằng bút chì trên một tờ giấy. Rất vui