Paper Wings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một con chim bồ câu giấy không mệt mỏi và di chuyển đôi cánh của bạn như bạn bay qua một con sông và chọn cho hầu hết các lĩnh vực nhỏ mà đang rơi xuống từ bầu trời. Càng, cao hơn số điểm và các khả năng để cải thiện hiệu suất của các sinh vật.