Paper.io 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chấm nhỏ màu sắc với một tham vọng, bao phủ càng nhiều không gian càng tốt để vẽ nó với bản sắc cùng màu của bạn. Nhận ra, quay lại và trở về điểm xuất phát. Điều này sẽ làm cho bạn nhuộm khu vực bạn đã truy cập. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có những điểm khác, màu tương ứng của chúng, muốn giống như bạn. Cuộc đụng độ lợi ích sẽ chỉ dẫn đến một cuộc đối đầu bất tận.