Paper Blocks Hexa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng tất cả chất xám của bạn, và một chút khéo léo, để phù hợp với tất cả các khối lục giác ở những nơi tương ứng của họ, làm cho sự kết hợp thích hợp mà cuối cùng lại một cách thoải mái đầy màu sắc tổ-như thế nào.