Paper Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải lấy các bề mặt tối đa mà có thể và vết nó với những gì màu của bạn. Bằng cách cạnh tranh với rất nhiều hiệu ứng cá nhân khác nhiều người, bạn có thể xóa chúng chơi các bài hát của họ trước khi họ đóng khu vực riêng của họ.