Papa's Freezeria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông điều hành một tiệm kem phục vụ khách hàng của bạn, hãy làm theo các bước của màn hình đầu tiên để tạo ra kem với thành phần họ yêu cầu bạn.