Papa Louie 2

Đang tải trò chơi...
Các thành phần của bánh mì kẹp thịt đã nổi loạn và phải chiến đấu với họ để có được trở lại để nấu ăn.