Papa Louie 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các thành phần của bánh mì kẹp thịt đã nổi loạn và phải chiến đấu với họ để có được trở lại để nấu ăn.