Papa's Donuteria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi mới của saga nổi tiếng này trong đó thời gian này, bạn phải chuẩn bị các bánh rán thành phố giàu nhất. Thực hiện theo các hướng dẫn để họ rằng yêu cầu khách hàng.