Papa's Cupcakeria

Đang tải trò chơi...
Chuẩn bị một số cupcakes ngon theo chỉ dẫn của màn hình đầu tiên và các thành phần bạn hỏi khách hàng của bạn. Hãy làm cho đúng để bạn có được nhiều lời khuyên.