Panda Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Popo giúp gấu trúc để sử dụng đúng bambo của bạn và loại bỏ càng nhiều quả bóng trong mỗi cảnh quay. Bạn có ba cuộc sống để có được nó !!