Paint.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục tất cả các lãnh thổ mà bạn có thể cẩn thận với kẻ thù Họ ở khắp mọi nơi và họ đang đến cho bạn! Thu thập tất cả các thành tích bạn có thể để mở khóa các giao diện khác nhau.