Paint

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghi nhớ và sao chép các bản vẽ xuất hiện một vài giây và sau đó bạn phải chơi nó càng gần càng tốt. Trên một số màn hình bạn sẽ phải lựa chọn màu sắc bằng cách nhấn vào nút thứ hai tại Nhật Bản.