Paint Hit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các vòng tròn quay trước mặt bạn phải được nhuộm màu. Bạn sẽ phải ném chúng sơn, nhưng tránh để đoán trong các góc màu của họ, chỉ trong lòng trắng. Bạn cũng có một thời gian giới hạn để đạt được nó với mỗi vòng tròn. Hành động nhanh chóng, nhưng cẩn thận.