Paddle Pals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nền tảng tò mò này kết hợp với Arkanoid, chúng tôi thấy một thợ xây nhỏ tận dụng điều kiện phóng của mình để phóng phá các viên gạch và những nữ trang khác trong khi nảy trên nền tảng di động mà anh ta có quyền kiểm soát tâm trí. Giật gân!