Pacmice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người hâm mộ Pacman chú ý, bởi vì ở đây bạn có một trò chơi tái tạo lại trò chơi video kinh điển nhất đó, nhưng đổi thành quả bóng vàng nuốt chửng cho một con chuột, bóng ma cho mèo ác và bóng cho những miếng pho mát khổng lồ, khi chúng là bị con chuột nuốt chửng, chúng sẽ biến con chuột thành một thây ma xanh.