Overcursed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Overcursed là tên mã xác định điều tra nhân vật chính huyền bí trò chơi phiêu lưu này. Mỗi cuộc gọi mới nhận được là một nhiệm vụ phải được thực hiện một cách hiệu quả, phải đối mặt với điều bí ẩn ngoài lý trí và nhiều bí ẩn.